MKW Stomatologia
Gabinet Stomatologiczny

lekarz dentysta Magdalena Wasilewska
lekarz dentysta Karol Wasilewski

X Z dniem 01/01/2013 gabinet stomatologiczny z przychodni LUXPOL ul.Pierwszej Brygady 18 został przeniesiony na Słowackiego 8a/1

Zapraszamy do Stargardu mieszkańców okolicznych miejscowości – nie tylko na badania i leczenie stomatologiczne

Stargard to zabytkowy gród na Pomorzu, którego historia jest równie ciekawa jak Szczecina. Podczas II Wojny Światowej miasto w ¾ zostało zbombardowane, jednakże istotne pamiątki minionych wieków odtworzono. Do czołowych zabytków miasta zaliczyć można, na przykład ratusz (zbudowany na początku XIII wieku), kościoły, baszty oraz bramy. I tak, architektura Ratusza, którą obecnie można podziwiać, o cechach charakterystycznych dla stylu późnego gotyku i renesansu, jest efektem licznych przebudów budynku w średniowieczu, jak też w okresie nowożytnym, ale przede wszystkim z rewitalizacją przeprowadzoną u schyłku XIX wieku, a ponadto w roku 1945 po działaniach wojennych. Na początku, w miejscu gdzie aktualnie mieści się Ratusz znajdowała się hala określana mianem Domu Kupieckiego (1250-1280). Jednakże pod koniec XIV wieku, ów dom kupiecki gruntownie zmodernizowano, dodano piętro oraz poddasze i zaczął on pełnić funkcję siedziby władz miejskich, a także patrycjatu kupieckiego. Nieopodal Ratusza w południowo-wschodnim rogu Rynku Staromiejskiego, zwiedzający miasto zobaczą dzieło architektoniczne pomorskiego gotyku, czyli kolegiatę NMP Królowej Świata. Stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytków na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Świątynia rozpoznawalna jest z każdej strony miasta, a jej wieża mierzy 83,5 metra. Kolegiata NMP zbudowana została na planie wydłużonego prostokąta od wschodu zamkniętego wielobocznie z cegieł, zaś podwalinę budowli stanowią granitowe ciosy.
Czytaj więcej o Stargardzie

tel. 91 577 76 66, 91 851 13 00 | ul. Słowackiego 8a/1 73-110 Stargard | strona używa cookies | projekt i realizacja mmcreation.pl