Napis OFERTY SPECJALNE

Hipokrates napisał, że najważniejszym warunkiem przy wyborze zawodu lekarza powinno być wrodzone usposobienie. W kontekście zawodu lekarza, w tym również stomatologa często mówi się również o powołaniu. Zapraszając Państwa do skorzystania z naszych usług, czynimy to w przekonaniu, że właśnie w tym duchu wykonujemy nasz zawód. Nasz profesjonalizm podnosimy biorąc udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, a także ciągle wzbogacając posiadane doświadczenie. Ponadto, na podwyższenie naszych usług wpływa fakt, że stomatologia jest naszą pasją. Poniżej przytaczamy trochę informacji o naszej pracy.

Motywacje stomatologów

Jak wykazały ostatnio przeprowadzone badania motywacji stomatologów, w obszarze obejmującym ich osobiste uwarunkowania, najważniejsza jest satysfakcja z wykonywanego zawodu. Na kolejnych miejscach znalazły się rozwój zawodowy oraz wykonywanie pracy, którą się lubi. Najważniejszą motywacją stomatologów w zakresie obejmującym stosunki interpersonalne jest wyleczenie pacjenta. Ponadto bardzo ważne jest pozyskanie zaufania pacjenta oraz satysfakcja osoby leczonej. Wynika stąd, że zdecydowana większość stomatologów wykonuje swój zawód z powołania. Pacjenci korzystający z usług stomatologów, zgodnie z analizą przeprowadzonego badania uważają, że ich największą motywacją do pracy jest wyleczenie zgłaszających się ludzi z dolegliwości im dokuczających. Takie postrzeganie przez pacjentów pracy lekarzy stomatologów świadczy o tym, że opieka zdrowotna zapewniana przez prywatne gabinety i przychodnie realizowana jest zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Aspekt ekonomiczny nie przesłania więc tego co najważniejsze.

Kompetencje stomatologów w opiniach pacjentów

Dobrzy stomatolodzy z punktu widzenia pacjentów, jeśli chodzi o ich postawę medyczną, powinni być rzetelni, dokładni i kompetentni, leczyć i doradzać, zachęcać do regularnych wizyt, wykonywać swój zawód z powołania, być profesjonalni, mieć dobrze wyposażony gabinet, brać odpowiedzialność za leczenie, dokładnie leczyć uzębienie, udzielać porad. W zakresie obsługi, stomatolodzy w świadomości pacjentów powinni ich rozumieć, być uprzejmi, być zawsze dostępni, nie powodować sytuacji stresowych, zapewniać o bezbolesności wykonywanych zabiegów, wzbudzać zaufanie, mieć poczucie humoru, szanować pacjenta, mieć odpowiednie podejście, postrzegać pacjenta jako osobę przerażoną, wszystko wyjaśniać, być cierpliwi, mieć indywidualne podejście, proponować rozwiązania rozsądne finansowo. W stosunku do obszaru medycznego i pozamedycznego stomatolodzy zgodnie z poddanymi badaniu pacjentami powinni być delikatni, być precyzyjni, sympatyczni, rzetelni, uśmiechnięci, życzliwi, profesjonalni, wyjaśniać co robią, wzbudzać zaufanie, delikatni, zaangażowani, być dobrymi specjalistami, umieć rozmawiać z pacjentami.

Kompetencje stomatologów w opiniach ich samych oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Według samych lekarzy dentystów oraz studentów podejmujących naukę na kierunkach lekarsko-dentystycznych, stomatolodzy przede wszystkim powinni mieć dobrą wiedzę medyczną, być przyjaźnie nastawieni do pacjentów i personelu, cechować się wysoką moralnością. Na kolejnym miejscu znalazła się wysoka inteligencja, przede wszystkim emocjonalna. Za ważną uważana jest też komunikacja interpersonalna a także organizacja pracy.

(na podstawie: A. Bukowska-Piestrzyńska, Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013)

Opierając się między innymi na tego typu badaniach, staramy się postępować w naszej pracy zgodnie z oczekiwaniami zgłaszających się do nas pacjentów. Zapraszamy do naszego gabinetu znajdującego się w centrum Stargardu.